Dansk

WoMena er en ung dansk forening, som siden 2012 har arbejdet med reproduktive sundhedsløsninger i udviklingslande, særligt Uganda.

Menstruation er problematisk for mange piger og kvinder i verden

Manglende adgang til tilstrækkelige menstruationsprodukter har negativ betydning for mange piger og kvinder. Piger frygter skam ved at bløde igennem i skolen og kvinder kan være forhindret i at deltage i daglige aktivitet, herunder indtægtsaktiviteter. Flygtninge og hjemløse har særlige vanskeligheder med mobilitet og adgang til de rette produkter og faciliteter.

En simpel og innovativ løsning

WoMena er en førende ekspert på udbredelse af menstruationskopper i lavindkomstkontekster. Vores forskning viser at menstruationskopper er kulturelt acceptable og hygienisk sikre at bruge blandt fattige piger og kvinder i Uganda. Gennem vores interventioner modtager piger og kvinder sammen med menstruationskoppen undervisning i brug af koppen samt menstruation og reproduktiv sundhed. Sammen med vores lokale partnere arbejder vi for at integrere menstruationskopper i relevante programmer og interventioner målrettet fattige piger og kvinder.

Vi laver også fortalerarbejde for at integrere menstruationskopper og menstruationssundhed i relevante nationale programme og politikker. Samtidig arbejder vi for at nedbryde tabu omkring menstruation i lokalsamfund gennem diskussion med både mænd, drenge, kvinder og piger samt gennem nationale kampagner.

Menstruationskoppen

Menstruationskoppen er et innovativt, effektivt og bæredygtigt menstruationsprodukt – som blev opfundet allerede i 1930erne – men først er blevet populært og udbredt det seneste årti. Menstruationskoppen er lavet af medicinsk silikone og indsættes i vagina for at opsamle menstruationsblodet. I modsætning til bind og tamponer er en menstruationskop genanvendelig, så den kan genbruges i op til 10 år og er derfor mere miljøvenlig og økonomisk på sigt. Den rummer lige så meget blod som tre tamponer og behøver derfor ikke at tages ud så ofte som en tampon. Den skal bare tages ud og tømmes mindst hver tolvte time og disinficeres mellem hver menstruation.

Om os

WoMena består af mere end 20 primært frivillige fra over 15 lande samt lokalt ansatte i Uganda, som brænder for at forbedre seksuel og reproduktiv sundhed for verdens mest udsatte, særlig piger og kvinder. Vi fokuserer på at implementere innovation og teknologiske løsninger for vigtige, men underprioriterede områder indenfor seksuel og reproduktiv sundhed, såsom menstruation.